Ceremonie świeckie

Ceremonie świeckie w Szczecinie

Salon Pogrzebowy Herra w swoim katalogu oferowanych usług funeralnych umieścił organizację pogrzebów świeckich. Dla osób niewyznających żadnej religii przygotujemy równie godny obrządek. Istotne jest poszanowanie woli osoby zmarłej. Tego typu pochówek jest prowadzony przez mistrza ceremonii, wykwalifikowanego mówcę. Jego kunszt oratorski stoi na najwyższym poziomie. Mistrz ceremonii cechuje się miłą aparycją i zadba o to, aby ostatnie pożegnanie przebiegło w odpowiedniej atmosferze stosownej do charakteru uroczystości.

Pogrzeb świecki nie posiada ustalonego rytuału. Może mieć przebieg dowolny, indywidualnie wybrany podczas konsultacji z rodziną.

ceremonie swieckie

Przykład pogrzebu świeckiego:

  • Na początku mistrz ceremonii wita przybyłych żałobników, a następnie ma miejsce minuta ciszy dla wyrażenia szacunku i oddania hołdu osobie zmarłej.
  • Później mistrz ceremonii wygłasza specjalną mowę pogrzebową przygotowaną indywidualnie dla zmarłej osoby.
  • Po wygłoszeniu mowy pogrzebowej, odbywa się okolicznościowy koncert w wykonaniu muzyków lub odtworzony z nośników dźwiękowych. Rodzaj i charakter muzyki, zostaje dobrany według gustu zmarłego lub wskazania rodziny.
  • Następnie, kiedy muzyka skończy grać, trumnę lub urnę przewozi się na miejsce w którym zostanie pochowana.
  • Zanim jeszcze nastąpi pochowanie trumny lub urny, rodzina ma okazję do pożegnania swojego zmarłego, wspomnienia jego osoby i jego życia.
  • Po tym następuje pochowanie trumny lub urny w przygotowanym grobie, oraz złożenie kwiatów przez rodzinę i znajomych.

To tylko przykładowy scenariusz pogrzebu świeckiego. Oczywiście, może on mieć inny przebieg. Wszystko zaplanujemy wspólnie z rodziną zmarłej osoby.

Wygłoszenie przemówienia pogrzebowego

Istotnym punktem pogrzebu świeckiego jest wygłoszenie mowy przez mistrza ceremonii. Ma ona na celu przywołać dobre wspomnienia, oraz okazać wyrazy szacunku dla chowanej osoby. Pożegnanie to ma miejsce jeszcze przed przybyciem na miejsce pochówku. Dopiero później można ostatecznie pożegnać zmarłego i uczestniczyć w złożeniu do grobu. Należy zaznaczyć, że przy pogrzebie świeckim, nie używa się akcesoriów funeralnych zdobionych motywami religijnymi.

Salon Pogrzebowy Herra zadba o to, aby ceremonia pogrzebu świeckiego przebiegła z należną powagą oraz poszanowaniem chowanej osoby i jej rodziny. Ostatnie pożegnanie zostanie przeprowadzone zgodnie z życzeniami rodziny.