Ekshumacje zwłok

EKSHUMACJA - przeniesienie szczątków zmarłego

Ekshumacja (z łac. extra – poza, na zewnątrz, humus – gleba) to inaczej wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich do przeprowadzenia oględzin sądowych, lekarskich lub przeniesienia do innego grobu. Aby ekshumacja była możliwa, niezbędne jest posiadanie nakazu sądowego lub zezwolenia rodziny zmarłego. W większości krajów wymagane jest także posiadanie dokumentów odpowiednich agencji lub urzędów (Sanepid). Bez nich ekshumacja nie jest możliwa.

W Polsce proceder ten można wykonać tylko w okresie od 16 października do 15 kwietnia. W szczególnych przypadkach można go dokonać także i w innym terminie, ale jedynie za uzyskaniem pozwolenia od Inspektoratu Sanitarnego. Tylko przeprowadzona zgodnie z normami i zasadami ekshumacja jest legalna.

ekshumacje01

Aby ekshumacja przebiegła prawidłowo:

  • Należy wskazać miejsce dotychczasowego pochówku zmarłego, a także zdecydować, w które miejsce zostaną przeniesione jego szczątki. Wszystkie tego typu formalności załatwiamy w administracji cmentarza.
  • Następnie rodzina zmarłego formułuje wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i czeka aż zostanie udzielona zgoda na wydobycie zwłok.
  • Kiedy otrzymamy zgodę na ekshumację należy udać się do zakładu pogrzebowego, który ją przeprowadzi.
  • Kolejnym krokiem jest uzyskanie zgody od zarządcy cmentarza, z którego zostaną zabrane szczątki (trzeba dostarczyć zgodę Sanepidu) oraz ustalenie terminu i odbiór karty zgonu.
  • W dalszej kolejności informujemy cmentarz, na którym mają być ponownie pochowane szczątki o terminie oraz dostarczamy kartę zgonu.
  • W wybranym terminie zakład pogrzebowy dokonuje ekshumacji. Jeżeli występuje uzasadnienie, proces ten odbywa się z obecnością pracownika Sanepidu.

Nasz Zakład dokonuje ekshumacji zgodnie z normami

Nasz Dom Pogrzebowy dysponuje specjalistycznym sprzętem, niezbędnych podczas dokonywania ekshumacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybór sprzętu jest zależny od czasu jaki upłynął od pochówku. Podobnie ma się sprawa z uprawnionymi osobami. Dom Pogrzebowy Herra w Szczecinie posiada wszelkie kwalifikacje, aby wykonywać tego typu zlecenia. Możemy również załatwić wszelkie formalności w Państwa imieniu bez żadnych dodatkowych opłat.