Pogrzeby innych religii

Ceremonie pogrzebowe innych obrządków

W naszym kraju zamieszkuje wiele osób wyznających różne religie. Z myślą o nich i ich rodzinach Salon Pogrzebowy Herra wprowadził do swojej oferty pogrzeby w różnych obrządkach. Odbywają się one zgodnie z prawami i nakazami wybranej religii. Posiadamy doświadczenie w organizacji pogrzebów wyznaniowych. Możemy zagwarantować, że osoby innego wyznania zostaną pochowane tak samo godnie i z takim samym szacunkiem.

pogrzeby niekatolickie

Pogrzeby innych wyznań i religii:

  • Protestantyzm – Przebieg ceremonii pogrzebu protestanckiego jest podobny do pogrzebów w tradycji chrześcijańskiej. Istotne jest np. to, że o wiele częściej w krajach protestanckich stosuje się kremację. Urny z prochami zakopuje się w ziemi lub ustawia w kolumbariach. Niekiedy praktykuje się rozsypywanie popiołów. W Polsce zwyczaj ten występuje, różnica polega na tym, że w naszym kraju dozwolone jest rozsypanie prochów tylko na terenie cmentarza. W krajach protestanckich istnieje możliwość przechowywania urny w mieszkaniu.
  • Prawosławie – Liturgia pogrzebu w Kościele prawosławnym jest bardzo urozmaicona. Występuje w nim aż pięć obrządków pogrzebowych. Inaczej chowane są osoby świeckie, inaczej dzieci, duchowni i zakonnicy, również wierni zmarli w Oktawie Wielkanocnej chowani są w sposób inny od pozostałych.
  • Islam – Według wierzeń religii muzułmańskiej zmarłych należy pochować nie później niż 24 godziny po śmierci. W przypadku dłuższym niż doba, wyznawcy tej religii wierzą, że dusza może zostać w ciele i mieć problemy z dotarciem do raju. Z racji tego, że należy jak najszybciej pochować ciało, pogrzeb odbywa się z reguły w pobliżu miejsca, w którym nastąpił zgon. Jedynie bogaci muzułmanie mogą sobie pozwolić na transport zwłok, do rodzinnych miejscowości. Ciało po umyciu, zostaje owinięte w tkaninę. Nie stosuje się trumien. Następnie składa w grobie ziemnym, przykrytym płytą z wyrytymi danymi zmarłego. Daty narodzin i śmierci często się pomija, natomiast wypisuje okoliczności śmierci.
  • Świadkowie Jehowy – Pogrzeb wyznawców Jehowy jest dość podobny do tych z tradycji chrześcijańskich. Ceremonia pogrzebowa odbywa się w domu pogrzebowym lub Sali Królestwa (miejsce kultu Świadków Jehowy) i trwa około 30 minut.
  • Judaizm - Pogrzeb żydowski może mieć charakter ortodoksyjny, konserwatywny lub bardziej zreformowany. Pochówkiem zajmuje się rodzina, która musi o tym fakcie powiadomić rabina. Każda gmina ma swoją własną spółkę zajmującą się organizacją pogrzebu. Zmarłego nie wolno zostawiać samego przed pogrzebem. Ma to być oznaka szacunku. Pochówek powinien odbyć się nie później jak do 24 godzin od śmierci. Ciało polewa się wodą, aby zostało idealnie oczyszczone. Balsamowanie i kremacja są zabronione.

Pogrzeby wyznawców różnych religii w Szczecinie

Salon Pogrzebowy Herra zajmuje się organizacją pogrzebów, według różnych obrządków religijnych. Znane są nam ceremoniały i zwyczaje pogrzebowe poszczególnych wyznań. Możemy polecić Państwu odpowiednie osoby, które odprawią pogrzeb według wyznania zmarłego i jego rodziny. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziny i zadbamy o każdy szczegół uroczystości pogrzebowej.